| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie
i Przedszkole "Miś"
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO NASZEJ SZKOŁY I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO "MIŚ"

O szkole

Bazę Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie stanowi: piętrowy budynek szkolny z siedmioma salami dydaktycznymi,  biblioteką , pokojem nauczycielskim, gabinetem dyrektora,  małą kuchnią, stołówką, małą  szatnią i salą gimnastyczną wraz zapleczem sportowym. Na działce szkolnej mieści się  boisko do piłki nożnej, tor rowerowy, siłownia oraz  plac zabaw dla dzieci.

W salach na parterze odbywają się zajęcia kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego. Tutaj znajduje się również  stołówka. Na I piętrze mieści się biblioteka szkolna, sala komputerowa z pełnym wyposażeniem: 10 komputerów z dostępem do Internetu, laptop, rzutnik multimedialny, a także tablica interaktywna.

Piętro zajmują uczniowie klas IV –VIII. Każda klasa posiada swoją własną salę, w której uczniowie odbywają większość zajęć edukacyjnych i wychowawczych (bez konieczności przemieszczania się), dbają o jej wystrój i specyficzny klimat. Taka lokalizacja pozwala zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, a sale dostosować do potrzeb poszczególnych klas. W kazej klasie na I piętrze znajduje sie komputer. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli. 

Zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia ruchowe odbywają się w sali gimnastycznej. Sala jest mała, ale  dobrze wyposażona i wystarczająca dla niewielkiej liczby uczniów. W niej oprócz zajęć sportowych odbywają się także najważniejsze uroczystości szkolne i środowiskowe.

Szkolna biblioteka gromadzi ponad 1,5 tys. woluminów. Jej zasoby są rokrocznie uzupełniane o nowe pozycje.

Walory naszej szkoły

– mała liczba uczniów w szkole i w poszczególnych klasach oraz fakt, że wszyscy mogą się poznać osobiście,

– mało liczne grono pedagogiczne, które ma dzięki temu ułatwioną współpracę,

– wielkość szkoły jako instytucji – uławiająca wprowadzanie zmian organizacyjnych,

– przyjazne najbliższe otoczenie szkoły, które identyfikuje się z nią i uważa za swoją,

– łatwość wyjścia z uczniami podczas zajęć dydaktycznych w teren.

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie do 2017 r była  Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono:

w 2014r. – za kwotę 4 973zł: projektor krótkoogniskowy, ekran, stojak do map, uchwyt sufitowy, radioodtwarzacze i laptop.

w 2012r. – za kwotę 11 540zł: karuzelę, tablicę interaktywną z oprogramowaniem ze stojakiem, zestaw komputerowy.

w 2010r. – za kwotę 10 250zł: sprzęt komputerowy.

W 2009r.  – za kwotę 9968,11 zł: 5 zestawów komputerowych

w 2008r. – za kwotę 7 738,19zł: projektor multimedialny, ekran do projektora, notebook oraz pomoce naukowe.