| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie
i Przedszkole "Miś"
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO NASZEJ SZKOŁY I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO "MIŚ"

Historia szkoły

Mając na uwadze dobro dzieci pochodzących z terenów wiejskich, postanowiliśmy umożliwić im lepszy i wygodniejszy sposób zdobywania wiedzy. Dlatego też utworzyliśmy w małej miejscowości położonej na północ od Radomia, czyli w Owadowie, szkołę podstawową, do której uczęszczają uczniowie z klas I-VI oraz dzieci z zerówki. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie, którą prowadzi Stowarzyszenie "Owadów - Wieś z Przyszłością", powstała w wyniku protestu mieszkańców. Placówka funkcjonuje od 01.09.2005r. Dziś widać, że oddanie szkoły społeczności lokalnej uczyniło ją naturalnym centrum cywilizacyjnym tej społeczności oraz centrum kulturalnym, gdzie mogą także spotkać się mieszkańcy wsi Owadów.

Z informacji uzyskanej od najstarszych mieszkańców Owadowa wynika, że początki nauczania dzieci miały tu miejsce przed I wojną światową, w zaborze rosyjskim. Nauka, zakazana przez władze carskie, odbywała się po kryjomu, w wiejskich izbach. Po I wojnie światowej, w wolnej Polsce, szkoła została zlokalizowana w pomieszczeniu byłego pałacu dworskiego. Salę udostępnił pan Ignacy Cibor. Do tej szkoły chodziły dzieci z Owadowa, Woli Owadowskiej i Józefówka. W czasie II wojny światowej szkoła kontynuowała działanie. Była jedyną placówką szkolną na terenie gminy Kozłów. Szkoły w Jastrzębi, Kozłowie, Lesiowie nie istniały, ponieważ mieszkańców tych wsi wysiedlono.

Podczas działań frontowych w styczniu 1945r. szkoła w budynku dworskim spłonęła. Nauczanie dzieci przeniesiono do mieszkań prywatnych pana Grzejszczaka i Starzyńskiego. W 1946r. dzięki staraniom Franciszka Zaklikiewicza do Owadowa sprowadzony został poniemiecki barak, a mieszkańcy zestawili go na obecnym placu szkolnym. Placówka była bardzo dobrze wyposażona w pomoce naukowe do zajęć.

W 1975r. decyzją władz oświatowych zredukowano działalność szkoły w Owadowie do klas I-III. Klasy V-VIII z Owadowa i innych szkół w gminie przeniesiono do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jastrzębi. W związku z tym, że stan techniczny budynku szkolnego mimo doraźnych remontów pogarszał się, władze oświatowe przeniosły klasy I-III do szkoły w Jastrzębi.

W 1992r. powstał Komitet Budowy Szkoły w Owadowie, a w latach 1996-1999 z inicjatywy mieszkańców wsi, dzięki pracy społecznej powstał piękny budynek z przeznaczeniem na szkołę podstawową. Jednak w wyniku reformy oświatowej budynek zajęło gminne gimnazjum, które w niedługim czasie miało zostać przeniesione do Jastrzębi. Mieszkańcy Owadowa mieli nadzieję, że z chwilą przeniesienia gimnazjum w tymże budynku powstanie szkoła podstawowa. Niestety, na zebraniu wiejskim 14 czerwca 2005r. wójt nie wyraził zgody na otwarcie szkoły. Mieszkańcy stanowczo zaprotestowali i na sugestie wójta zawiązali Stowarzyszenie "Owadów - Wieś z Przyszłością". Dokonano rejestracji i wpisu Niepublicznej Szkoły Podstawowej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 1 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 2005/2006. Do 21 września członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele, uczniowie i rodzice oczekiwali na pozytywną decyzję władz miejscowych dotyczącą użyczenia budynku na prowadzenie tejże szkoły. Do tego czasu zajęcia odbywały się w terenie (pierwszy tydzień w ramach Zielonej Szkoły), następne dwa tygodnie w domach prywatnych. Ostateczna i pozytywna decyzja o użyczeniu budynku zapadła 21 września. Następnego dnia uczniowie rozpoczęli naukę w budynku szkoły. Puste sale w niedługim czasie zapełniły się przygotowanymi przez nauczycieli i uczniów pomocami naukowymi. Rodzice zajęli się odnowieniem ścian wewnętrznych. Szkoła wygląda teraz bardzo ładnie. Niestety, problemy na tym się nie skończyły. Od września do grudnia 2005 roku szkoła nie otrzymała subwencji. Mimo to placówka działała.

Obecnie z otrzymanych pieniędzy utrzymujemy szkołę na bieżąco i kompletujemy sprzęt niezbędny do nauczania, zaopatrujemy sale lekcyjne w komputery, meble, zabawki, książki, tablice. Z roku na rok mam coraz więcej przyjaciół, którzy dobrym sercem wspomagają naszą szkołę. Mimo wcześniejszej trudnej sytuacji nasza szkoła obecnie kwitnie i odnosi coraz większe sukcesy i wyróżniamy sie na tle innych szkół. Uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach i zawodach sportowych, zajęciach basenowych, treningach piłki nożnej.  Nauczyciele są otwarci na problemy uczniów, zaś uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, zdobywają nowe doświadczenia, rozwijają swoje zainteresowania sportowe, muzyczne, matematyczne i polonistyczne. Owoce  pracy szkoły, jej pracowników i dyrekcji szkoły, można podziwiać podczas imprez okolicznościowych. Co roku w marcu odbywa się "Dzień Kobiet", w maju odbywa się Rodzinny Rajd Pokoleniowy, a we wrześniu festyn rodzinny "Święto Pieczonego Ziemniaka", który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród tutejszych mieszkańców oraz sąsiednich gmin. Szkołę promuje Zespół Ludowy "Owadowianki" w skład którego wchodzi 18 osób, zarówno dorosłych jak i dzieci.

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie do 2017 r była  Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono:

w 2014r. – za kwotę 4 973zł: projektor krótkoogniskowy, ekran, stojak do map, uchwyt sufitowy, radioodtwarzacze i laptop.

w 2012r. – za kwotę 11 540zł: karuzelę, tablicę interaktywną z oprogramowaniem ze stojakiem, zestaw komputerowy.

w 2010r. – za kwotę 10 250zł: sprzęt komputerowy.

W 2009r.  – za kwotę 9968,11 zł: 5 zestawów komputerowych

w 2008r. – za kwotę 7 738,19zł: projektor multimedialny, ekran do projektora, notebook oraz pomoce naukowe.