| | | AAA
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie
i Przedszkole "Miś"
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO NASZEJ SZKOŁY I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO "MIŚ"

Przyjaciele szkoły

  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie, ucząc mądrości i piękna, wyznacza sobie szereg zadań i celów, których realizacja jest możliwa dzięki pomocy, wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli i wielkiego serca. Takich  jest wielu, którzy konsekwentnie i z dużym zaangażowaniem wspierają formy działalności szkolnej. Chcielibyśmy im podziękować za wkład ich pracy oraz bezinteresowność w wspieraniu inicjatyw.

  

  Za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy,

za wrażliwą duszę, która ponagla do czynienia dobra,

za bezinteresowną pomoc i życzliwość

 

™˜™ DZIĘKUJEMY:

 Członkom Stowarzyszenia "Owadów - Wieś z Przyszłością” z Panem Jakubem Rajkowski na czele za wytrwałość w prowadzeniu placówki,  Rodzicom za wspieranie naszych działań, pomoc w organizacji uroczystości, dowóz i opiekę na basenie oraz podczas zawodów i trenigów sportowych;

 

 PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY:

 Starosta Radomski Waldemar Trelka

 Państwo Zofia i  Józef Brzezińscy,

 Radni powiatu radomskiego - Agnieszka Pasek i Marian Wikło

 Radny z Owadowa Marcin Pasek,

 Pani sołtys wsi Owadów – Daniela Wągrodzka

 firma TAD – BUT Tadeusz Michalczewski i Paweł Bochyński,

 firma BETON-PLUS Jacek Dziocha,

 Drew-Max Jarosław Płatos

 firma TRANSLOT Kazimierz Machnio i Piotr Szczubiecki,

 Huta Szkła we Wsoli,

 firma SCANIA,

 pan Marek Bal Kratki.pl

 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie do 2017 r była  Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”.

Ze środków uzyskanych w ramach akcji 1% zakupiono:

w 2014r. – za kwotę 4 973zł: projektor krótkoogniskowy, ekran, stojak do map, uchwyt sufitowy, radioodtwarzacze i laptop.

w 2012r. – za kwotę 11 540zł: karuzelę, tablicę interaktywną z oprogramowaniem ze stojakiem, zestaw komputerowy.

w 2010r. – za kwotę 10 250zł: sprzęt komputerowy.

W 2009r.  – za kwotę 9968,11 zł: 5 zestawów komputerowych

w 2008r. – za kwotę 7 738,19zł: projektor multimedialny, ekran do projektora, notebook oraz pomoce naukowe.