Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie i Przedszkole "Miś"
https://nspowadow.pl

26 stycznia 2020 21:58 | Aktualności

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY "JA JESTEM JA"

W dniu dzisiejszym tj; 17 października w szkole w Owadowie odbył się spektakl poruszający temat przemocy, samooceny, dowartościowania, miejsca w grupie rówieśniczej, zdrowia i odżywiania. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, we wszystkich jego aspektach począwszy od działań dydaktyczno-wychowawczych aż do psychicznych i społecznych należy do priorytetów w wychowaniu młodych ludzi. Dorastanie to bardzo dynamiczny czas dla nastolatków. Szukają swojego miejsca w rodzinie, w grupie rówieśniczej. Często wyłania się wówczas lider grupy, który wywiera nacisk i zniewala. W takiej sytuacji łatwo o akty przemocy, kompleksy oraz obawy wobec otoczenia i brak wiary we własne możliwości.
Spektakl pt. „Ja jestem Ja” skupił się na jednej z kluczowych dla uczniów kwestii - potrzebie akceptacji i przynależenia do grupy, a także na kwestii samooceny i dowartościowania. Ze strachu przed wykluczeniem z grupy, poniżeniem w sieci czy aktami przemocy młodzi ludzie są gotowi porzucić własną tożsamość, by nie wyróżniać się z grona.

Zdjęcia: