Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie i Przedszkole "Miś"
https://nspowadow.pl

26 stycznia 2020 21:59 | Aktualności

KARTKA DLA BOHATERA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie wzięła udział w akcji Kartka dla bohatera. Jego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, jak również edukowanie dzieci i młodzeży, promowanie patriotycznych postaw oraz tożsamości narodowej. Każdy uczeń klas 0-III otrzymał kartkę pocztową za pośrednictwem szkolnego koordynatora p. Kasi, celem jej wypełnienia. Wypełnione przez uczestników szkolnej akcji kartki trafią do biura organizatorów, którzy następnie nieodpłatnie przekażą je do wskazanych powstańców.

Zdjęcia: